www.dutar.com
Turkmen Classic Music Homepage

 

Giçgeldi Aman

-MP3-

 

1) Gözlerin

2) Gelsin

3) İär Onda Galdi

4) Toıa Geldiòmi

5) Söwdügim

6) Kerem Geldi

7) Näzli Baıram

8) Gözelim

9) İar Gara Gözli

10) İaºylbaº

11) Daglar

12) ªyrmaıy darak

13) ªemºat

14) Dilberim

15) Amman-Amman

16) Sarıa

17) Bagban Edeıin

 

Founded And Designed By:
Dr. Farzad MARJANI, Civil Engineer, Ph.D.
Ankara – TURKEY